söndag
19 jan

Ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan

Börjar: 19 jan 18:30
Slutar: 19 jan 19:30

Vi börjar året tillsammans med trossyskon från stans alla kyrkor. Jesper Svartvik predikar. Välkommen till Domkyrkan.