söndag
18 aug

Församlingsbön

Börjar: 18 aug 18:30
Slutar: 18 aug 19:30

Välkommen till en timme av gemenskap och bön. Samlingen börjar med att vi samtalar och delar böneämnen med varandra. Därefter sjunger vi några lovsånger och fortsätter med ett halvtimmespass med bön. Vi ber för församlingen, staden och vår omvärld.


  • Samlingen håller till i kyrksalen.
  • Vi träffas varje vecka, förutom när andra aktiviteter pågår i kyrkan.
  • Frågor? Hör av dig till Björn 073 - 033 46 52