söndag
11 nov

Församlingsmöte

Börjar: 11 nov 13:30
Slutar: 11 nov 14:00

Efter gudstjänsten och kyrklunchen samlas vi till församlingsmöte. Vi fortsätter samtalen från den 21 oktober om våra lokaler.