söndag
11 nov

Gudstjänst

Börjar: 11 nov 11:00
Slutar: 11 nov 12:30

Välkommen till en samling med nattvard, bön och lovsång. Vi lyssnar till en predikan av Anders Nordström och barnen möts i sina respektive grupper. Därefter dukar vi upp till en rejäl kyrklunch.


  • Efter lunchen håller vi ett församlingsmöte med start kl. 13:30.
  • Du som vill är välkommen till kyrkan redan kl. 10:00. Då samlas vi i gemensam bön för kyrkan och staden.
  • Det finns också möjlighet samlas till kyrkfika från kl. 10:30 om du hellre fikar före gudstjänsten istället för efteråt.