söndag
11 apr

Gudstjänst med nattvard via nätet

Börjar: 11 apr 11:00
Slutar: 11 apr 12:00

Välkommen till en gudstjänst som vi firar online. Vi lyssnar till en predikan om att utrusta av Anders Nordström. Och vi fyller samlingen med bön, lovsång och vittnesbörd.


  • Idag firar vi nattvard, förbered gärna en bit bröd och något att dricka hemma hos dig.
  • Sändningen på nätet startar kl. 11 på vår Youtubekanal Korskyrkan Karlstad
  • Var gärna med i gemensam bön för gudstjänsten via Messenger kl. 10:15. Kontakta pastor Anneli för inbjudan.