söndag
03 okt

Gudstjänst med nattvard

Börjar: 03 okt 11:00
Slutar: 03 okt 12:00

Välkommen till den första samlingen utan deltagartak! Vi delar gemenskap, bön och lovsång och firar nattvard tillsammans. Mikael Hallenius predikar och barnen möts i sina respektive grupper. Efter gudstjänsten samlas vi till kyrkkaffe på kyrktorget.


  • Det här är den första gudstjänsten vi firar utan deltagartak! Läs gärna mer om öppnandet här.
  • Barngrupperna har egna samlingar och går direkt till sina samlingsrum.
  • Du som inte är frisk kan följa gudstjänsten live på vår Youtubekanal Korskyrkan Karlstad
  • Var gärna med i gemensam bön för gudstjänsten. Vi ses i kyrkan kl. 10:15.