Jobba hos oss

Här hittar du Korskyrkans platsannonser.


Tillsvidare: Familjepastor

Korskyrkan i Karlstad är en växande församling. Medlemsantalet ligger på lite över 320 och många tar kontakt med oss och är i en process att komma till tro eller få tillbaka en tro man haft tidigare. Alpha-kurserna har varit och är ett viktigt redskap i detta och det finns ett stort engagemang i församlingen i dem.

Många uttrycker att det finns en värme i församlingen och att man känner sig sedd. Det är något vi värderar högt. Det är också viktigt att känslan av att få vara den man är finns och att det ska vara lätt att få vänner. Vi har hemgrupper där de flesta är med i och ett antal andra olika mindre grupper med olika fokus.

Det finns stor potential i församlingen och väldigt mycket gott som vi tror kan hända, både i församlingen, men också genom församlingen. Vi vill se människor komma till tro på Jesus och bli berörda av Gud på olika sätt. Vi är och vill fortsätta vara en församling som ärar Gud och som skapar förutsättningar för människor att uppleva helande och ta steg i lärjungaskap.

Våra anställda är viktiga resurser för att kunna växa och utvecklas som församling. De bidrar till att människor kommer till tro, växer i tro, utvecklar sin personlighet för att tjäna Gud med sina gåvor och växa i ledarskap. Vi önskar att våra anställda ska vara katalysatorer och inspiratörer i denna växandeprocess.

Vi söker nu en familjepastor till vår församling. Vi önskar att teamet av anställda vi har stärks med en person och ledare som är van att jobba i team och tycker om det.

Det finns många barn och unga i vår församling och vi ser det som ett prioriterat område att lägga resurser på. Arbetet med att fortsätta bygga starka gemenskaper och leda barnen in i lärjungaskap är viktigt. Att jobba med åldersgruppen 9-12 (pre-teens) vill vi särskilt nämna som en central del i tjänsten. Vi ser också att arbetet med att stärka relationer i familjer är centralt. Vi söker en person med hjärta för barn och familj, men som även ser helheten i församlingen där alla åldrar möts och delar livet.  

Vi som församlingsledning ser att Gud verkar i Karlstad och Värmland och många människor kommer till oss. Behoven ökar och vi som församling vill vara så förberedda vi kan på att skapa förutsättningar för att människor ska hitta ett hem hos oss där de blir sedda och bekräftade. Därför tror vi att vi behöver få in ytterligare en ledare och pastor.

Vår vision och mer om församlingen finns här på vår hemsida.

   

Arbetsuppgifter:

Barn och familj:

 •   Tillsammans med andra ledare bygga starka gemenskaper och leda barnen in i lärjungaskap
 •   Se till att olika åldrar möts och lär känna varandra
 •   Åldersgruppen 9-12 (pre-teens) lyfter vi fram som extra viktig i tjänsten
 •   Stärka relationer i familjer
 •   Engagera andra ledare och hitta nya ledare

För hela församlingen:

 •   Leda människor i lärjungaskap. Här ingår undervisning, att vara ett föredöme och att se andra och leda individer vidare.
 •   Enskilda samtal (vårdande och ledande)
 •   Predika och leda gudstjänster

I tjänsten kan ingå andra uppgifter som rör församlingen och verksamheten. Det förväntas att du som medlem i församlingens team av ledare är med och tar ansvar för att församlingen går framåt på alla sätt och att känslan av församlingen som ett ”hem” bibehålls och förstärks.

 

Egenskaper:
 •   Kommunikativ personlighet som har lätt för att bygga relationer.
 •   Bra på att se och bekräfta både barn och vuxna.
 •   Vara lyhörd för andras behov och åsikter.
 •   Vara uppmuntrande och kunna se och skapa utrymme för andras gåvor.
 •   Kunna leda en grupp mot ett mål och få andra med sig.
 •   Kunna undervisa på ett pedagogiskt sätt.
 •   Det viktigaste är att du har ett ”herdehjärta” och ett hjärta för Guds rike och Hans församling.

 

Kvalifikationer:

Dina egenskaper och personlighet är av störst vikt. Pastorsutbildning eller annan form av utbildning i teologi och ledarskap är önskvärt att du har, men det är inget krav för tjänsten. Erfarenhet av församlingsledartjänst, men också andra erfarenheter av ledarskap är önskvärt.

   

Tjänstgöringsgrad:

Vi ser helst att du kan arbeta heltid, men är öppna för andra tjänstgöringsgrader.

   

Tjänstgöringstid:

Tjänsten påbörjas enligt överenskommelse
Provtjänstgöring 6 månader

 

Kontaktpersoner för frågor:

Magnus Köpman, ordförande i ledningsgruppen – 070-0010317, magnus.kopman@gmail.com
Anders Nordström, pastor i Korskyrkan – 070-6008647, pastorn@korskyrkan.com

    

Ansökningstid:

Vi tar löpande in ansökningar och har intervjuer löpande.
Sista ansökningsdag: 31 december 2019.
Skicka ansökan till: magnus.kopman@gmail.com