Våra värderingar


Tillbedjan

Att ära Gud är grunden för sann tillbedjan. Mitt eget och församlingens liv ska präglas av att Gud äras i ord och handling, både i gudstjänst och i vardag. Allt vi gör ska vara Gud till behag. Se Heb 10:25, Kol 3:17, 1 Kor 6:20 och 1 Kor 10:31.

 

Gemenskap

Gemenskapen med Gud och varandra är en viktig nyckel för församlingen. Vår gemenskap ska vara öppen och varm, så att nya människor hittar sitt hem i den. Den ska också vara en trygg plats i ett otryggt samhälle och där relationer till varandra och Gud prioriteras. Vi tror också på den lilla gruppens dynamik och prioriterar därför cellgrupperna. Se Apg 2:41-47 och Rom 12:9-21.

 

Tjänst

Varje kristen är kallad till tjänande. Som Jesu lärjunge tjänar vi både Gud och varandra. Vi tror att Gud har gett oss fantastiska gåvor som han vill att vi ska använda i vårt tjänande. När vi tjänar med de gåvor vi fått, tjänar vi på bästa sätt. Se Mk 10:43-45 och 1 Pet 4:11.

 

Förvaltarskap

Vi tjänar och ärar Gud med de materiella tillgångar som Gud har gett oss. Vi tror på tiondegivandets principer och välsignelser och är övertygade om att Gud älskar en glad givare. Se 2 Kor 9 och Mal 3:10.

 
Evangelisation

Vi tror att Gud bryr sig om alla människor, samtidigt som varje människa går förlorad utan Gud. Vi vill på bästa sätt förmedla budskapet om att Jesus älskar varje människa och beskriva budskapet i ord och handling på ett sätt som är relevant för vår omgivning. Se Apg 4:12, Luk 15:2 och Joh 3:16.

 

Mognad

Ett liv tillsammans med Jesus bör medföra utveckling och mognad. Vi vill vara med och se människor mogna i sin överlåtelse till Jesus och i sin tjänst. Vi vill växa till i livet med Kristus och hans församling. Se Kol 1:9-11, 28-29 och Ef 4:11-16.

 

Socialt engagemang

Vi tror på att evangeliets budskap ska förkroppsligas genom tjänst i och socialt engagemang för vårt samhälle. Vi vill engagera oss i samhällsfrågor och på så sätt göra budskapet tydligt. Se Jes 58, Jak 1:22, 2:14-17 och Apg 2:42.