Körkul

Kom och sjung med Korskyrkans barnkör – en skön grupp för barn i åldrarna 4-6 år.


Vi övar varannan torsdag jämna veckor kl. 17:30–18:15 i Korskyrkan, Nygatan 16.

Vårterminen 2020 börjar den 23 januari.


Vill du vara med? Hör av dig till Cecilia Johansson, 0707 67 70 05, eller Mathilda Axelsson, 0707 97 84 47.