Körkul

Kom och sjung med Korskyrkans barnkör – en skön grupp för barn i åldrarna 4-6 år.


Vi övar på måndagar kl. 17:30–18:15 i Korskyrkan, Nygatan 16.

Höstterminen 2018 pågår mellan måndag den 17 september och 17 december. Vårterminen börjar igen den 21 januari.

 

Vill du veta mer? Hör av dig!
Matilda Axelsson, 070-7978447
Linda Hiebert, info@korskyrkan.com