Körkul

Kom och sjung med Korskyrkans barnkör – en skön grupp för barn i åldrarna 4-6 år.


Vi övar på torsdagar kl. 17:30–18:15 i Korskyrkan, Nygatan 16.

Höstterminen 2019 börjar den 19 september


Vill du vara med? Hör av dig till Cecilia Johansson, 0707 67 70 05.