BBK - Bibel, bön och kaffe

Årets sommarbibelstudie tar dig med genom Apostlagärningarnas berättelser!


Var med i ett bibelstudie i sommar! Vi träffas varje tisdagkväll i kyrkan och läser ett kapitel från Apostlagärningarna, därefter samtalar vi om det vi läst. Det blir ett enkelt fika och vi avslutar samlingen med bön.

Tid: Tisdagar kl. 18.30-20.00
Start: 2 juni
Avslutning: 11 augusti.

Samlingen kommer ledas av tio olika ledare som turas om att hålla i träffarna.

Om vi blir många deltagare delar vi upp oss i mindre grupper och sprider ut oss för att minska smittrisken.