BBK - Bibel, bön och kaffe

Årets sommarbibelstudie tar fart i Paulus brev till församlingen i Efesos och Filippi.


Följ med på ett bibelstudium i sommar! Vi träffas varje tisdagkväll i kyrkans och läser ur Efesierbrevet och Filipperbrevet, därefter samtalar vi om det vi läst. Det blir ett enkelt fika och vi avslutar samlingen med bön.

Tid: Tisdagar kl. 18.30-20.00
Plats: Kafeterian i kyrkan
Start: 14 juni
Avslutning: 16 augusti