Se gudstjänsten hemifrån!

På grund av den pågående coronapandemin måste vi ställa om hur vi firar gudstjänst.


Vi försöker livesända gudstjänsten via korskyrkan.online.church, varje söndag kl. 11.

Läs mer om hur vi anpassar vår verksamhet till den pågående coronapandemin.