Se gudstjänsten hemifrån!

På grund av den pågående coronapandemin måste vi ställa om hur vi firar gudstjänst.


Vi sänder våra gudstjänster live varje söndag kl. 11 via:

Vill du att vi ber för dig på söndag? Det gör vi gärna! Skicka in ditt böneämne via mejl till be@korskyrkan.com så ber vi efter gudstjänstens slut.