I will smile

I will smile är ett pågående projekt om psykisk ohälsa bland ungdomar. Projektet startade hösten 2019.


Det är tid att vara ärlig, tid att våga visa hur det känns på riktigt, vad det handlar om att må dåligt på insidan. Tid att prata om hur vi påverkas av världen vi lever i, en omgivning som vill tala om hur man ska se ut och vara. Tid att bryta sig fri från rädsla för vad andra ska tycka. Tid att vi vågar se och stötta varandra på ett nytt sätt!

Låt oss sluta viska
och prata med vanliga röster
nästa gång vi pratar om psykisk ohälsa

Ju tystare vi är
desto värre blir det
Den inre smärtan blir tyngre att bära
när vi bär den själva
Låt oss våga lägga oss i
Våga fråga hur någon mår
Våga se, Våga lyssna, Våga bry oss

//Cajsa Tengblad

Vad innebär projektet?
Tillsammans samtalar vi om psykisk ohälsa och skapar sedan ett drama med sång och dans.

Kontaktpersoner
Kezia Fryxelius, Olivia Sandberg, Erika Sandberg, Christin Salander, Sofia Wirsén, Pernilla Ardeby
Vid frågor, kontakta Pernilla 0736-483084