Israelgruppen

Undervisning och dagsaktuella ämnen står i fokus när Israelgruppen samlas. Vid de öppna träffarna välsignar och ber vi för Israel och dess grannar.


Herren talade till Mose. Han sade: " Säg till Aron och hans söner: När ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem: Herren välsigne dig och bevare dej. Herren låte sitt ansikte lysa över dej och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dej och give dej frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem."
4 Mos.6: 22-27

Vi träffas kl. 18:30 jämna veckor, och höstterminen startar den 4 september. Vi möts i Korskyrkans servering.