Israelgruppen

Undervisning och dagsaktuella ämnen står i fokus när Israelgruppen samlas. De öppna träffarna strävar efter att berätta mer om konflikterna i Mellanöstern och hur vi som kristna kan relatera till det vi ser och hör i media. Vid varje träff välsignar och ber vi för Israel och dess grannar.


Vårterminen startar den 21 februari kl. 18:30 och därefter håller vi träffar jämna veckor. Vi möts i Korskyrkans servering.

Avslutning håller vi på Hammarö den 30 maj. Kontakta Tomas på mobilnummer 070 - 545 66 19 för adress.