Israelgruppen

Undervisning och dagsaktuella ämnen står i fokus när Israelgruppen samlas. De öppna träffarna strävar efter att berätta mer om konflikterna i Mellanöstern och hur vi som kristna kan relatera till det vi ser och hör i media. Vid varje träff välsignar och ber vi för Israel och dess grannar.


Höstterminen startar den 5 september kl. 18:30 och därefter håller vi träffar jämna veckor. Vi möts i Korskyrkans servering.