Familjerådgivning


Gun och Tommy är ett par, gifta sedan 30 år, med erfarenhet av att äktenskapet inte alltid är en dans på rosor. De har också tio års erfarenhet av att vägleda och stödja par att komma vidare i sina relationer.  Utöver egen erfarenhet är de certifierade familjerådgivare genom Levande Familjer

De nås på telefon: Gun 0702-05 13 90 och Tommy 0707-27 13 90.

Samtalen är kostnadsfria och de har tystnadsplikt.