lördag
03 feb

Bilder från minikonferensen

Minikonferensen den 3 februari bjöd på seminarier och möten, flätade runt temat: "Rum för Anden". Huvudtalare var Christer Roshamn från Motala Baptistförsamling.


Magnus Salander höll i ett av dagens fem seminarier. Här handlade det om lovsång...

   

... och samtidigt i kyrksalen pratade Anneli Uppman Bengtson om livet som en Jesu lärjunge.

   

   

Flitiga bibelbläddrare!

   

Efter gemensam kvällsmat samlades alla till ett avslutande kvällsmöte.

   

 

Lovsångsteamet lotsade församlingen genom flera välkända melodier.

   

För kvällens predikan – om bland annat helande – stod Christer Roshamn från Motala Baptistförsamling.