Kontakt


Vår plats


Besöksadress
Korskyrkan 
Nygatan 16 
652 20 KARLSTAD


Pg: 37 88 98-1
Swish: 123 657 1004


Korskyrkans expedition
Telesvar: 054-18 18 40
E-post: info@korskyrkan.com

Vill du kontakta Korskyrkan?

Våra anställda

Från vänster: Anders Nordström, Linda Hiebert, Linda Newman, Sandra Dehlin. Saknas på bilden: Thomas Fryxelius.

Från vänster: Anders Nordström, Linda Hiebert, Linda Newman, Sandra Dehlin. Saknas på bilden: Thomas Fryxelius.


Anders Nordström, pastor

Telefon: 070 - 600 86 47
E-post: pastorn@korskyrkan.com

Linda Newman, ungdomspastor
Sjukskriven

Thomas Fryxelius, pastor
Telefon: 070 - 880 06 72
E-post: thomas.fryxelius@outlook.com

Sandra Dehlin, barn och familj
Telefon: 070 - 669 49 05
E-post: sandra@korskyrkan.com

Linda Hiebert, administration
Mammaledig, åter April 2019