Kontakt


Vår plats


Besöksadress
Korskyrkan 
Nygatan 16 
652 20 KARLSTAD


Pg: 37 88 98-1
Swish: 123 657 1004


Korskyrkans expedition
Telesvar: 054-18 18 40
E-post: info@korskyrkan.com

Vill du kontakta Korskyrkan?

Våra anställda


Anders Nordström, Pastor

Telefon: 0706-00 86 47
E-post: pastorn@korskyrkan.com

Linda Newman, ungdomspastor
Telefon: 073 - 529 17 27
E-post: linda@korskyrkan.com

Sandra Dehlin, Barn och familj
Telefon: 070 - 669 49 05
E-post: sandra@korskyrkan.com

Linda Hiebert, administration
Telefon: 054 - 18 18 40
E-post: info@korskyrkan.com