Kontakt


Vår plats


Besöksadress
Korskyrkan 
Nygatan 16 
652 20 KARLSTAD


Pg: 37 88 98-1
Swish: 123 657 1004


Korskyrkans expedition
Telesvar: 054-18 18 40
E-post: info@korskyrkan.com

Våra anställda

Anders Nordström, pastor
Telefon: 070 - 600 86 47
E-post: pastorn@korskyrkan.com

Olivia Sandberg, ungdomsledare
E-post: olivia@korskyrkan.com

Sandra Dehlin, barn och familj
Telefon: 070 - 669 49 05
E-post: sandra@korskyrkan.com

Ann-Britt Höglund, hälsa och själavård
E-post: 
info@korskyrkan.com

Linda Hiebert, administration
E-post: info@korskyrkan.com

   

Vår webbplats

Saknar du information? Ser du något konstigt? Hör av dig!
E-post: media@korskyrkan.com