Om Korskyrkan


Korskyrkan i Karlstad bildades 1938 och har i dag runt 400 medlemmar. Vår ambition och vilja är att nå ut till människor som inte känner Jesus samt vara en bra församling att tillhöra. Vi vill vara den bästa församlingen för just dig som besöker oss, oavsett ålder och livssituation.

 

 

Korskyrkans församling är ansluten till ett kristet trossamfund med namnet Evangeliska Frikyrkan (EFK). EFK bildades genom en sammanslagning 1997 av tre äldre kristna rörelser: Helgelseförbundet, Örebromissionen och Fribaptistsamfundet. EFK står i en evangelikal, baptistisk och karismatisk tradition. Vi hänvisar till Lausannedeklarationen (1974) och Manillamanifestet (1989) som två grunddokument för vår trosbekännelse, och sluter oss på detta sätt till den stora, världsvida evangelikala rörelsen.