Vad vi tror


Bibeln

Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och därför är utan fel i allt den lär, och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Vi tror även att Bibelns evangelium är Guds bestående budskap till vår värld, och vi är fast beslutna att försvara, proklamera och förkroppsliga det.

 

Gud

Vi tror på den ende evige Guden, världens Skapare och Herre: Fadern, Sonen och den helige Ande, som styr allting efter sin vilja.

 

Jesus Kristus

Vi tror att Jesus Kristus är unik, Guds enfödde Son och den enda vägen till Gud. Han ensam har blivit människa och levt ett liv utan synd. Vi tror också att Jesus Kristus tog vår plats på korset, bar våra synder och dog vår död, och att Gud på grund av detta, av nåd, förlåter dem som omvänder sig och tror.

 

Den helige Ande

Vi tror att Fadern sände sin Ande för att vittna om sin Son, och att Anden fortfarande vittnar om Sonen, genom att forma varje enskild kristen efter Jesu förebild. Vi tror även att Anden ger församlingen en kraft och kärlek från Gud, som avspeglar Jesu person och kärlek till världen. Vi tror att varje kristen kan, och bör, få göra en personlig erfarenhet av den helige Andes kraft och gemenskap i sitt eget liv. Vi tror även att den helige Andes verk i en människa är förutsättningen för såväl ny födelse som nytt liv.

 

Människan

Vi tror att människan är skapad till att vara Guds avbild, men att människan har svikit detta syfte genom att synda. Vi tror därför att människan är skyldig och förlorad utan Kristus, och att denna sanning är en nödvändig bakgrund för varje människas räddning.

 

Räddning

Vi tror att Gud älskar varje människa på jorden, och vill hans/hennes bästa. Därför finns det en räddning för varje människa som vänder sig till honom och uppriktigt ber om sina synders förlåtelse. Vi tror att detta är möjligt genom att Jesus Kristus dog på korset för våra synder, och uppstod från de döda. Vi tror att alla som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre är Guds barn, och därför även våra syskon. Och över detta gläder vi oss!