Ledningsgruppen

Arbetet och organisationen i Korskyrkan leds av församlingens ledningsgrupp. Det är ledningsgruppen som står som arbetsgivare för kyrkans anställda och fattar beslut kring inriktning och verksamhet, både administrativt och andligt. Gruppen består av Korskyrkans medlemmar och nya ledamöter tillsätts av församlingens årsmöte.


Magnus Köpman
Ordförande

Jag är ordförande i församlingen och i ledningsgruppen. Jag brinner för flera saker i församlingen, bl.a. lovsång & musik, mission i andra länder och omsorg om Guds skapelse.

   

Magnus Salander
Vice ordförande

Jag jobbar som personalansvarig och har en 10 % tjänst. Är med på teamsamlingarna och fungerar som en länk mellan team och ledningsgrupp. Jag brinner för församling och att tillsammans ära Gud på alla möjliga sätt.

   

Anna Fryxelius

Jag är en av församlingsledarna och brinner för äktenskap, den kristna gemenskapen, lovsång och körsång.

   

Helene Karlsson

Jag är med i ledningsgruppen och jag brinner för att dela Bibelns fantastiska budskap till barnen. Jag är en av ledarna i söndagsskolan och min önskan är att vår kyrka skall vara en plats där alla åldrar trivs och får möjlighet att växa i sin tro.

   

Eric Smederöd

Min roll i ledningsgruppen är att ta till vara de frågor som rör teknik och lovsång.Det är det jag brinner mest för.

    

Katherine Svensson

Jag är en av församlingsledarna och är engagerad i Alpha-kursen (grundkurs i kristen tro), lovsång, och hemgrupp, och brinner också för mission i andra länder.

   

Erika Sandberg

Jag är sekreterare i ledningsgruppen. Jag brinner för att varje person som kommer till Korskyrkan ska känna sig välkommen, sedd och inkluderad.

   

   

Anders Walfridsson

Jag har funnits med i församlingen och i ledningsgruppen länge. För mig är det viktigt att vi fortsätter att vara en församling där vi ser och bekräftar varandra, när församlingen växer.

   

Francine Westberg

Jag heter Francine Westberg och är med i ledningsgruppen. Jag brinner framför allt för bön och förbönstjänsten i församlingen.

   

Cina Zsigo

Är församlingens kassör.

   

Anders Nordström

Även pastorn ingår i ledningsgruppen.