Vision och värderingar


Ny vision på gång

Under våren 2021 jobbar vi som församling med en möjlig ny vision för kyrkan. Församlingsledningen presenterade ett förslag under årsmötet i mars 2021, och ett beslut om det nya dokumentet fattas i ett församlingsmöte senare i vår.

Vision

Visionen för församlingen pekar i den riktning vi som gemenskap ska sträva åt. Vi vill att visionen ska utmana oss och samtidigt vara en god indikator på vilka vi är.

Som en del i samfundet Evangeliska Frikyrkan, EFK, utgår Korskyrkans arbete huvudsakligen från EFK:s vision att vara en av flera

  • växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela världen.

Här i Karlstad konkretiserar vi detta genom vår lokala vision att vara

  • en utsträckt hand

  • en öppen famn

  • ett hem där vi delar livet

   

Värderingar

Korskyrkan ställer inga krav för att uppfylla medlemskapet, men vissa värderingar präglar vår gemenskap. Vi tror att följande värderingar sätter ett avtryck på Korskyrkan.

Tillbedjan
Att ära Gud är grunden för sann tillbedjan. Mitt eget och församlingens liv ska präglas av att Gud äras i ord och handling, både i gudstjänst och i vardag. Allt vi gör ska vara Gud till behag. Se Heb 10:25, Kol 3:17, 1 Kor 6:20 och 1 Kor 10:31.

Gemenskap
Gemenskapen med Gud och varandra är en viktig nyckel för församlingen. Vår gemenskap ska vara öppen och varm, så att nya människor hittar sitt hem i den. Den ska också vara en trygg plats i ett otryggt samhälle och där relationer till varandra och Gud prioriteras. Vi tror också på den lilla gruppens dynamik och prioriterar därför hemgrupperna. Se Apg 2:41-47 och Rom 12:9-21.

Tjänst
Varje kristen är kallad till tjänande. Som Jesu lärjunge tjänar vi både Gud och varandra. Vi tror att Gud har gett oss fantastiska gåvor som han vill att vi ska använda i vårt tjänande. När vi tjänar med de gåvor vi fått, tjänar vi på bästa sätt. Se Mk 10:43-45 och 1 Pet 4:11.

Förvaltarskap
Vi tjänar och ärar Gud med de materiella tillgångar som Gud har gett oss. Vi tror på tiondegivandets principer och välsignelser och är övertygade om att Gud älskar en glad givare. Se 2 Kor 9 och Mal 3:10.

Evangelisation
Vi tror att Gud bryr sig om alla människor, samtidigt som varje människa går förlorad utan Gud. Vi vill på bästa sätt förmedla budskapet om att Jesus älskar varje människa och beskriva budskapet i ord och handling på ett sätt som är relevant för vår omgivning. Se Apg 4:12, Luk 15:2 och Joh 3:16.

Mognad
Ett liv tillsammans med Jesus bör medföra utveckling och mognad. Vi vill vara med och se människor mogna i sin överlåtelse till Jesus och i sin tjänst. Vi vill växa till i livet med Kristus och hans församling. Se Kol 1:9-11, 28-29 och Ef 4:11-16.

Socialt engagemang
Vi tror på att evangeliets budskap ska förkroppsligas genom tjänst i och socialt engagemang för vårt samhälle. Vi vill engagera oss i samhällsfrågor och på så sätt göra budskapet tydligt. Se Jes 58, Jak 1:22, 2:14-17 och Apg 2:42.