söndag
27 sep

Ett smidigt sätt att ge

Genom kyrkoavgiften kan du ge en procent av din inkomst till Korskyrkan och det gemensamma arbetet i Evangeliska Frikyrkan, EFK. Gör ett aktivt val innan 1 november, så är du med och ger hela 2016.


Kyrkoavgiften är en procent av din beskattningsbara inkomst. Många betalar redan denna avgiften utan att veta så mycket om den och vad den används till. Numera kan du välja att ge den till EFK och Korskyrkan. Din kyrkoavgift kan alltså vara med och möjliggöra förändring!

Den del som går till EFK:s gemensamma arbete används bland annat till pionjärarbete i Sverige, till de stora satsningar för barn och ungdomar som EFK arrangerar och till det internationella arbetet.

– Kyrkoavgiften är bra för Korskyrkan, men jag tycker att den är bra även för EFK, att några av kronorna går till vårt gemensamma arbete, så för min egen del är den delen som går till EFK viktig, för utbildning, personalservice, missionsledning och till satsningar på till exempel familjer, säger Anders Nordström, pastor i Korskyrkan.

Under 2015 får Korskyrkan cirka 60 000 kronor i kyrkoavgift.

– Jag tror att vi är cirka 40 anslutna till kyrkoavgiften, vilket skulle kunna bli många fler. Vi öronmärker inte intäkterna utan alla kollekter och allt givande går till vår mission och verksamhet.

Gör ett aktivt val redan i dag för att ge din kyrkoavgift till EFK och Korskyrkan under 2016. Så här gör du.

Här kan du se en film från Evangeliska Frikyrkan om vad din kyrkoavgift kan bidra med.