måndag
17 apr

Fullsatt påskmusikal

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som kom på årets påskmusikal. Mellan 650-700 personer kom för att ta del av dramat, sången, musiken och dansen. Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på en spännande resa och det fantastiska budskapet i påskberättelsen.