söndag
15 jan

Gudstjänst på Nöjesfabriken

Idag samlades församlingen till gudstjänst i Nöjesfabriken. Närmare 250 personer deltog i sång, musik och predikan. Och för alla barn stod dörrarna öppna till Leklandet.


Mötesledarna visar vägen.

Mötesledarna visar vägen.

Något försenad började gudstjänsten i den fullsatta lokalen.

Något försenad började gudstjänsten i den fullsatta lokalen.

Ulrika Gustafsson pumpar igång mötet med en klapp- och stampsång, strax följt av en lovsångsstund ledd av Magnus Köpman med team.

Ulrika Gustafsson pumpar igång mötet med en klapp- och stampsång, strax följt av en lovsångsstund ledd av Magnus Köpman med team.

Magnus Köpman med team.

Magnus Köpman med team.

Sandra Dehlin och Anneli Uppman intervjuas av Anders Nordström. I turordning berättar de om när de på olika sätt blev helade från matallergier.

Sandra Dehlin och Anneli Uppman intervjuas av Anders Nordström. I turordning berättar de om när de på olika sätt blev helade från matallergier.

Linda Newman instruerar mötesdeltagarna i hur ett "Kollektmingel" ska gå till.

Linda Newman instruerar mötesdeltagarna i hur ett "Kollektmingel" ska gå till.

Anders Nordström predikar utifrån Matteusevangeliets trettonde kapitel; skatten i åkern. Du kan lyssna på predikan i sin helhet här.

Samtidigt med Gudstjänsten fick barnen leka och springa i Leklandet - men först efter en andakt.

Samtidigt med Gudstjänsten fick barnen leka och springa i Leklandet - men först efter en andakt.

Fotnot: Gudstjänsten hölls i Nöjesfabriken med anledning av renoveringen av kyrkans ordinarie lokaler. Den 22 januari firar vi gudstjänst som vanligt på Nygatan.