lördag
13 okt

Heldagskonferens om apologetik

Hur hänger vetenskap, logik och tro ihop? Kom på heldagskonferensen om apologetik den 13 oktober!