torsdag
15 dec

Julhälsning

Pastor Anders Nordström delar några tankar inför julen och det nya året.


– Jag kan ge syn till de blinda, säger Jesus i Lukasevangeliets fjärde kapitel. Alldeles för stora ord tycker någon, men när vi läser vidare i evangelietexterna ser vi hur Jesus gör verkstad av sitt påstående och bokstavligt talat botar blinda människor.

Min bön inför den här julen är att de orden från Jesus ska bli aktuella igen. Vi går åter in i julhelgen och många av oss är totalt blinda för anledningen till att vi firar jul. Julgranar, klappar och glitter verkar ha murat igen våra ögon. Vi ser inte det som julen verkligen handlar om, nämligen att Gud, alltings skapare, valde att rädda alla de som försökte sparka bort Honom.

Min önskan är att dessa dagar, både inför och under julhelgen, ska få vara dagar då våra ögon öppnas, då blinda får sin syn tillbaka, då vi ser att den största gåvan är den som Gud har gett. Jag önskar att vi ska få se att det vackraste vi kan höra under julen är orden: ”Ett barn är fött”.

I grund och botten handlar julen om att Gud ser och ger. Vår respons på detta kan dels vara att ta emot det Gud ger och dels att tillbe honom och stämma in i änglarnas sång: ”Ära åt Gud i höjden”.

När våra ögon öppnas för det Gud har gjort, öppnas samtidigt våra ögon för andra människor. Vi ser att vi kan få göra det Gud gör – att ge. Då tänker jag inte främst på klappar och glögg utan att vi kan få vara med och sträcka ut en hjälpande hand till en syster eller bror.

I Korskyrkan finns det möjlighet att fira gudstjänst tillsammans med en stor och mångfaldig skara. Här finns också många människor som vill ställa upp som en resurs för dig om du skulle vilja samtala om livet och kanske be tillsammans för din livssituation. Kanske vill du få förbön för att just dina ögon ska öppnas?

Med dessa tankar vill jag önska dig en god jul och ett riktigt gott nytt år!

Anders Nordström
Pastor och församlingsföreståndare