torsdag
31 mar

Ny predikoserie: Vanor längs vägen

Vårens predikoserie handlar om riktningen för våra liv. Vad finns det för dagliga vanor och rutiner som hjälper oss att ständigt styra oss närmare Jesus?


”Än slank han dit, och än slank han dit, och än slank han ner i diket”. Många av oss känner säkert igen den gamla barnvisan, och några av oss känner kanske att den beskriver livet. Vi menar så väl, och ändå svajar det till ibland.

– Den kristna trons kärna är Jesus, men ibland missar vi det och går vår egen väg, säger pastor Anders Nordström. Som människa behöver vi ständigt få inspel, justering och korrigering om vi ska hålla oss på banan. Om de här justeringarna bara kommer en gång i månaden på gudstjänsten, eller en gång per halvår i cellgruppen, riskerar svängningarna däremellan att bli så stora att vi åker av vägen med jämna mellanrum.

Enligt pastorn finns det många goda vanor och rutiner som burit kristna genom årtusenden och som vi idag ofta glömmer bort. Bibelläsning, bön, fasta, gudstjänst, tjänande, tillbedjan och tacksägelse är exempel på goda vanor som kan bära den troende genom livets kurvor.

Vårens predikoserie kommer tala om dessa goda vanor – hur de kan hjälpa oss att hålla riktningen och fästa blicken på Jesus.

Välkommen till gudstjänst på söndag kl. 11:00.