söndag
05 sep

Tema för hösten 2021: Rum för Gud

Temat för hösten i Korskyrkan är "Rum för Gud".


Vi vill låta den tanken genomsyra allt vi säger och gör i våra gudstjänster, samlingar och hemgrupper. Vi vill låta det prägla vår vardag, rent praktiskt. Vi längtar efter nya mötesplatser, både mellan människor – och mellan människor och Gud. Vi längtar efter nya utrymmen dit Gud får tillträde, kanske din arbetsplats, kanske ett stängt rum i ditt hjärta? Vi vill hålla dörren öppen och räkna med att Gud kommer göra saker i våra liv på nya sätt. 

Välkommen in, och var med på resan!

   

   

Foton: Joshua Sortino och Milo Bauman, Unsplash.com