onsdag
23 sep

Så kan du hjälpa Syrienflyktingar

Före krisen i Syrien hade landet 22 miljoner invånare. Drygt hälften av dem är nu flyktingar inom och utom landets gränser. Deras situation är ofta mycket svår. Evangeliska Frikyrkan, EFK, anordnar en katastrofinsamling för de drabbade.


Hjälpen förmedlas genom fyra olika kanaler som redan finns på plats och bedriver ett långsiktigt arbete.

1. Flyktinghjälp på gränsen till Syrien
Libanon har tagit emot två miljoner syriska flyktingar. Sedan snart två år bor en svensk familj nära den syriska gränsen i södra Libanon. De hjälper flyktingar med mat, skola och medicinsk vård. Familjen är utsända av EFK och har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta i landet. Mamman i familjen, som är sjuksköterska, berättar i en intervju:
– Varje dag påminns jag om att be för Syrien, säger Lotta. När jag träffar dessa människor så längtar de hem. De längtar till fred, till sina hus och till sina släktingar. Men de kan inte åka tillbaka. Så varje dag ber jag att det ska få bli fred. Och de ber också, varje dag.

2. Flyktinghjälp i norra Libanon och inne i Syrien
Via en lokal kyrka i norra Libanon erbjuder EFK hjälp till syriska flyktingar med mat och boende. De har också arbete inne i Syrien för att hjälpa flyktingar på plats. Deras arbete är välorganiserat och hjälper de mest utsatta.

3. Tv-skola för 13 miljoner flyktingbarn
Även i kåkstäder och tältläger tittar man på tv. Med hjälp av rostiga parabolantenner med en begagnad tjock-tv bryts tristessen och sorgen av nyheter, underhållning – och skola. Det finns fler flyktingar i Mellanöstern än de elva miljoner syriska. Tv-kanalen SAT-7 har startat ett arabiskt program som heter ”My School”. De räknar med att det finns 13 miljoner arabisktalande flyktingbarn som inte går i skolan och därför behöver få undervisning på annat sätt. Detta är ett fantastiskt sätt att ge många barn en bra grund för framtiden.

4. Blöjor, tvål, vatten och mjölk till syriska flyktingbarn i Serbien
Många syriska flyktingar samlas i Belgrads parker nära buss- och tågstationerna. Här väntar många innan de reser vidare. De bor under bar himmel eller i enkla tält. Tillsammans med Bread of Life, som EFK har arbetat med under lång tid, kommer vi hjälpa dessa utsatta familjer med blöjor, hygienartiklar, vatten, mjölkersättning och mjölk för att de ska överleva. Bra dryck och bra hygien är två basala verktyg för att undvika sjukdomar.

Så ger du din gåva

  • Sätt in din gåva på bankgiro 900-5588. (Märk gåvan Flykting.)
  • Swisha till 900 4037. (Märk gåvan Flykting.)
  • SMS:a FLYKTING200 till 72980 (för att skänka 200 kr)

Här kan du läsa mer om den katastrofinsamling som EFK gör för Syriens flyktingar.