tisdag
21 jun

Vanor längs vägen för Anneli Uppman

Före vårterminens predikoserie var andliga vanor ingenting som Anneli Uppman tänkte särskilt mycket på. Men när man tittar närmare visar det sig att hon har en uppsjö av goda vanor och många tips på hur man kan prioritera och utforma tiden med Gud.


När vi träffas för intervjun har Anneli nyss kommit hem från en fyra dagar lång kristen konferens i England.

– Det är fantastiskt att få vara i Guds närvaro under en längre period. Det är dessutom en bra vana för att få fylla på ordentligt, berättar Anneli entusiastiskt.

Innan hon fick frågan om att bli intervjuad hade Anneli inte tänkt så mycket på vilka andliga vanor hon hade. Hon beskriver istället att hon tycker det är viktigt att prioritera tid med Gud och att det är något som hon gör med glädje! Anneli har levt större delen av sitt liv utan Gud. Efter att ha fått smaka på Guds godhet känner hon en ständig längtan efter att få lära känna honom mer.

– För mig är det viktigt att vara nära Gud och andliga vanorna hjälper mig att ha en levande relation med honom, fortsätter hon. Relationen hålls levande genom bland annat bön, bibelläsning och lovsång.

Just nu läser Anneli bibeln på morgonen enligt en bibelläsningsplan. Hon läser också mycket annan kristen litteratur och poängterar att det är viktigt att hitta de vanor som fungerar för just dig. Men oavsett vilka vanor du bygger upp finns det vissa grundläggande delar som bör finnas med som till exempel bibelläsning och bön. Att lyssna på och sjunga lovsång är en annan viktig andlig vana för Anneli. Till exempel lyssnar hon mycket på lovsång när hon kör bil.

Ett annat tips från Anneli är att ha någon mer kristen samling än gudstjänsterna varje vecka, en mötesplats där du kan fylla på och dela med dig av Gud tillsammans med andra. Det kan till exempel vara en hemgrupp, eller som för Anneli, en lärjungakurs, där hon är ledare. Genom att leda andra i tro upplever Anneli att även hennes egen relation till Gud stärks.

– Ibland kan det ta emot och man blir distraherad av annat istället, men då tror jag att det är viktigt att man bestämmer sig och att man fortsätter med den andliga vanan. Kanske är det så att du behöver prata med Gud om just den andliga vanan som tar emot? avslutar Anneli.