söndag
12 feb

Gudstjänst

Börjar: 12 feb 11:00
Slutar: 12 feb 12:30

Välkommen till en samling med gemenskap, bön och lovsång. Vi lyssnar till en predikan av Anders Nordström och barnen möts i sina respektive grupper. Efter gudstjänsten finns tid för umgänge runt fikabordet.


  • Idag firar den svenskspråkiga- och internationella gruppen gudstjänst tillsammans, vi tolkar mellan svenska och engelska.
  • Du kan också följa gudstjänsten live på vår Youtubekanal Korskyrkan Karlstad
  • Var gärna med i gemensam bön för gudstjänsten. Vi ses i kyrkan kl. 10:15.