måndag
27 mar

Missionsbön

Börjar: 27 mar 18:00
Slutar: 27 mar 19:00

Missionsrådet bjuder in till en böneträff där alla som vill får vara med. Vi ber för församlingens missionärer och deras arbete, och även för Sverige och världen i stort.