fredag
19 apr

Stillhet inför korset

Börjar: 19 apr 19:00
Slutar: 19 apr 21:00

En kväll med korset i centrum. Vi låter lovsång varvas med bön och bibelläsning.