lördag
31 okt

Temadag: Broder Yun

Börjar: 31 okt 18:00
Slutar: 31 okt 20:00

I samarbete med Ljus i Öster kan vi välkomna "Broder Yun" till Korskyrkan.


Broder Yun, även kallad för ”den himmelske mannen”, är en kinesisk predikant och evangelist vars liv är märkt av både förföljelse och otroliga mirakler. För 22 år sedan hjälpte Gud honom fly från Kina. Han hade då en nyckelroll i den kinesiska husförsamlingsrörelsen och satt i fängelse för sin tro. Sedan dess har han levt för visionen att ta evangelium till alla folk mellan Kina och Jerusalem, genom Back to Jerusalem (BTJ), Ljus i Östers partner i Kina.

Lördag kväll den 31 oktober besöker han Korskyrkan tillsammans med representanter från Ljus i Öster  för att berätta sin historia.

   

Så här kan du delta