Hemgrupper

En hemgrupp är en liten grupp som samlas i hemmen för att dela livet och tron. Gruppen består av 5-12 medlemmar, ofta i samma fas av livet.


Hemgruppens mål:

  • En plats där alla som vill vara med är välkomna.
  • En plats där man skapar nära relationer, en familjär plats.
  • En grupp som växer och delas. 
  • En säker stödplattform där man kan dela med sig av livet och tron på ett personligt sätt. Man ska kunna dela medgång och motgång, få hjälp, råd, uppmuntran och tillrättavisning.
  • En bönegemenskap.
  • Ett växthus där man mognar och växer till i sin tro på Jesus och där man blir utrustad och tränad i tjänst.
  • En plats där man lättare kan förstå bibelordet och dess tillämpning. 
  • En plats där vi utvecklar nya ledare.

 

Hemgruppssamlingarna kan vara olika eftersom hemgrupperna är olika, upplägget kan skilja sig grupperna emellan. Bön och förbön ingår som mycket viktiga inslag vid alla träffar, liksom att dela livet på olika sätt. De allra flesta grupper fikar tillsammans och många gör det i början. Bibelsamtal, samtal om den senaste predikan eller runt någon studiebok kan vara andra ingredienser i hemgruppsmötet. Ibland kan hemgruppen åka bort en helg eller bara hitta på någon kul aktivitet en kväll för samvaro och för att stärka gemenskapen.

Om du har frågor, vill ha mer information eller hjälp att hitta en hemgrupp kan du kontakta pastor Anneli Uppman Bengtsson via e-post anneli@korskyrkan.com eller mobil 070 - 799 74 70.