Rum för helande

"Rum för helande" är kvällar med bön och lovsång i kyrkan, där du också kan boka tid för en lite längre stund av förbön.


Under ett antal kvällar per termin erbjuder vi "Rum för helande" i Korskyrkan. Det är ett tillfälle som fungerar som en "bönemottagning" med bokade tider. Du som har bokat tid får ta emot förbön under 20 minuter av ett team från Korskyrkan, vanligtvis tre personer per team. Samtidigt med de bokade tiderna av förbön är det bön och lovsång i kyrksalen.

När du har bokat tid får du ett mejl med en bekräftelse. Strax före din förbönstid väntar du i kyrkans cafeteria, som den kvällen är ett litet "väntrum". Teamet kommer sedan och hämtar dig till ett av de mindre rummen så att ni kan be och prata ostört. Allt som sägs under förbönen är konfidentiellt och teamet har tystnadsplikt. 

Under våren 2024 har vi "Rum för helande" den 11 februari, 10 mars, 7 april och 12 maj.

   

Boka  tid

Du bokar tid genom att höra av dig till pastor Anneli. Ange vilket datum du vill boka och ditt namn. Skicka detta i ett mejl till  anneli@korskyrkan.com eller ett sms 070 - 799 74 70.