Lärjungakurs

För dig som vill studera Bibeln och få en djupare relation med Jesus är Lärjungakursen en utmärkt hållplats. Det är också en perfekt fortsättning för dig som har gått en Alphakurs. I Korskyrkan håller vi två lärjungakurser per år, en på våren och en på hösten.


"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:19-20

Alla är välkomna, men du som har gått en Alphakurs eller den första terminen av Lärjungakursen är särskilt välkommen att delta.

Höstterminen 2024 startar den 17 september och pågår under tio tisdagskvällar.

 

Frågor vi tar upp under kursen är bland andra:

Termin 1 (Våren 2024)

 • Evigt liv
 • Nåd och rättfärdighet
 • Relation med Gud
 • Guds natur
 • Omvändelse
 • Överlåtelse och troendedopet
 • Guds ord
 • Dela evangeliet
 • Din identitet i Kristus
 • Gud är inte skyldig
 • Lärjungadag om den helige Ande
  • Vem är den helige Ande?
  • Kraften av ett andefyllt liv
  • Hur man tar emot den helige Ande?
  • Fördelarna med tungotalet

Termin 2 (Hösten 2024)

 • Självupptagenhet
 • Att förnya sitt sinne
 • Församlingen och tjänande
 • Befrielse
 • Den troendes auktoritet
 • Helande
 • Förlåtelse
 • Äktenskapet och sexualitet
 • Guds kärlek
 • Höra Guds röst
 • Helandekväll med vittnesbörd

   

Hur ser en kurskväll ut?
Upplägget för en kväll på Lärjungakursen påminner en del om Alphakursen - samtal i smågrupper är de bärande momenten. Vi träffas mellan kl. 19:00 och 21:00. Pastor Anneli undervisar om kvällens ämne och sedan blir det samtal i smågrupper utifrån ett antal förberedda frågor. Varje grupp har varsin samtalsledare. Det är bra om du som deltagare tar med din bibel till träffarna.

Mer information
Har du frågor om Lärjungakursen? Då är du välkommen att kontakta pastor Anneli Uppman Bengtsson via mejl, anneli@korskyrkan.com, eller mobil 070-7997470.

Anmälan
Du anmäler dig till kursen genom att skicka ditt namn till pastor Anneli Uppman Bengtsson via mejl anneli@korskyrkan.com, eller mobil 070-7997470.