Lärjungakurs

För dig som vill studera Bibeln och få en djupare relation med Jesus är Lärjungakursen en utmärkt hållplats. Det är också en perfekt fortsättning för dig som har gått en Alphakurs. I Korskyrkan håller vi två lärjungakurser per år, en på våren och en på hösten.


"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:19-20

Alla är välkomna, men du som har gått en Alphakurs eller den första terminen av Lärjungakursen är särskilt välkommen att delta.

Vårterminen startar den 13 september och pågår under tio tisdagskvällar.

 

Frågor vi tar upp under kursen är bland andra:

Termin 1

 • Vad är evigt liv?
 • Hur är Guds natur?
 • Din identitet i Kristus
 • Frälst av nåd, vad betyder det?
 • Troendedopet
 • Dopet i den helige Ande
 • Fördelen med tungotalet 

Termin 2

 • Självupptagenhet: källan till alla problem
 • Hur man mediterar över Guds ord
 • Att förnya sitt sinne
 • Kristi församling är viktig
 • Befrielse
 • Den troendes auktoritet
 • Helande finns i försoningen
 • Hinder för helande
 • Förlåtelse
 • Äktenskap
 • Guds kärlek
 • Ekonomi
 • Vad du kan göra när dina böner verkar obesvarade

   

Hur ser en kurskväll ut?
Upplägget för en kväll på Lärjungakursen påminner en del om Alphakursen - samtal i smågrupper är de bärande momenten. Vi träffas mellan kl. 19:00 och 21:00. Pastor Anneli undervisar om kvällens ämne och sedan blir det samtal i smågrupper utifrån ett antal förberedda frågor. Varje grupp har varsin samtalsledare. Det är bra om du som deltagare tar med din bibel till träffarna.

Vi har beredskap för att eventuellt anpassa upplägget med hänsyn till coronaläget.

Mer information
Har du frågor om Lärjungakursen? Då är du välkommen att kontakta pastor Anneli Uppman Bengtsson via mejl, anneli@korskyrkan.com, eller mobil 070-7997470.

Anmälan
Du anmäler dig till kursen genom att skicka namn och eventuell specialkost till pastor Anneli Uppman Bengtsson via mejl anneli@korskyrkan.com, eller mobil 070-7997470.