Lärjungakurs

För dig som vill studera Bibeln och få en djupare relation med Jesus är Lärjungakursen en utmärkt hållplats. Det är också en perfekt fortsättning för dig som har gått en Alphakurs. Vårterminen 2019 startade den 19 februari.


"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:19-20

Under våren 2019 går en ny omgång av Lärjungakursen. Alla är välkomna och du som har gått en Alphakurs är särskilt välkommen att delta.

Kursen startade tisdagen den 19 februari. Vi träffas tisdagar kl. 18:30 - 21:00 i Korskyrkan  fram till och med den 23 april.

Frågor som vi tar upp under hösten är bland annat:

  • Vad är evigt liv?
  • Hur är Guds natur?
  • Din identitet i Kristus
  • Frälst av nåd, vad betyder det?
  • Troendedopet
  • Dopet i den helige Ande
  • Fördelen med tungotalet

 

Hur ser en kurskväll ut?
Upplägget för en kväll på Lärjungakursen påminner en hel del om Alphakursen. Vi börjar med att äta tillsammans, sedan samtalar vi utifrån ett antal Bibeltexter.

Mer information
Har du frågor om Lärjungakursen? Då är du välkommen att kontakta kursledare Anneli Uppman Bengtsson på telefonnummer 070-7997470.

Anmälan till Lärjungakursen

Finns det något särskilt som vi behöver veta i förväg? (Till exempel matallergier)