Lärjungakurs

För dig som vill studera Bibeln och få en djupare relation med Jesus är Lärjungakursen en utmärkt hållplats. Det är också en perfekt fortsättning för dig som har gått en Alphakurs.


"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:19-20

Under våren 2018 fortsätter Lärjungakursen in i termin två. Alla är välkomna, men du som har gått en Alphakurs eller den första terminen av Lärjungakursen är särskilt välkommen att delta.

Kursen startade den 13 februari och fortsätter under våren varje, tisdagkväll kl. 18:30–21:00.

 

Frågor som vi tar upp under den andra terminen är bland andra:

 • Självupptagenhet: källan till alla problem
 • Hur man mediterar över Guds ord
 • Att förnya sitt sinne
 • Kristi församling är viktig
 • Befrielse
 • Den troendes auktoritet
 • Helande finns i försoningen
 • Hinder för helande
 • Förlåtelse
 • Äktenskap
 • Guds kärlek
 • Ekonomi
 • Vad du kan göra när dina böner verkar obesvarade

 

Kontakt

Vill du anmäla dig till kursen eller har du någon fråga? I så fall är du välkommen att kontakta kursledare Anneli Uppman Bengtsson på telefonnummer: 070-7997470