Lärjungakurs

För dig som vill studera Bibeln och få en djupare relation med Jesus är Lärjungakursen en utmärkt hållplats. Det är också en perfekt fortsättning för dig som har gått en Alphakurs. Vårterminen 2021 startade den 16 februari, men du kan fortfarande anmäla dig.


"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:19-20

Alla är välkomna, men du som har gått en Alphakurs eller den första terminen av Lärjungakursen är särskilt välkommen att delta.

Vårterminen startar den 16 februari och pågår under tio tisdagskvällar, via Zoom kl. 19:00–20:15.

 

Frågor vi tar upp under kursen är bland andra:

Termin 1

 • Vad är evigt liv?
 • Hur är Guds natur?
 • Din identitet i Kristus
 • Frälst av nåd, vad betyder det?
 • Troendedopet
 • Dopet i den helige Ande
 • Fördelen med tungotalet 

Termin 2

 • Självupptagenhet: källan till alla problem
 • Hur man mediterar över Guds ord
 • Att förnya sitt sinne
 • Kristi församling är viktig
 • Befrielse
 • Den troendes auktoritet
 • Helande finns i försoningen
 • Hinder för helande
 • Förlåtelse
 • Äktenskap
 • Guds kärlek
 • Ekonomi
 • Vad du kan göra när dina böner verkar obesvarade

   

Hur ser en kurskväll ut?
Upplägget för en kväll på Lärjungakursen påminner en hel del om Alphakursen. Vi börjar med att äta tillsammans, sedan samtalar vi utifrån ett antal Bibeltexter. I år behöver vi anpassa kursupplägget och håller kursen online via Zoom. 

Mer information
Har du frågor om Lärjungakursen? Då är du välkommen att kontakta pastor Anneli Uppman Bengtsson via mejl, anneli@korskyrkan.com, eller mobil 070-7997470.

Anmälan
Du anmäler dig till kursen genom att skicka namn och eventuell specialkost till pastor Anneli Uppman Bengtsson via mejl anneli@korskyrkan.com, eller mobil 070-7997470.