Måndagsbön


Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Matteusevangeliet 7:7‭-‬8

Välkommen till måndagsbön; en kväll för spontan bön, lovsång och tillbedjan. Kvällen har inget särskilt program utan vi formar samlingen tillsammans. Vi ber och lovsjunger så som det faller på och ligger på hjärtat hos de som deltar.

Vi träffas varannan måndag, udda veckor kl. 19:00.

Alla är hjärtligt välkomna