Ungdom

För dig som är ungdom finns möjligheten att konfirmera dig i Korskyrkan. Här finns också Kôrsdraget som träffas på fredagskvällar och tonårscellgrupp.