Spretgrupper


Samlingarna som vi kallar för "spretgrupper" är en grupp som är just lite spretig! Hit kan du komma med lite, mycket eller ingen tro. Du kan komma om du är ny i kyrkan eller gått i kyrkan länge.

Vi samlas i kyrksalen i 20 minuter för att sjunga två sånger och läsa en bibeltext. Sen delar vi in oss i mindre grupper med max åtta personer i varje grupp. I den lilla gruppen delar vi vad vi är tacksamma för, hur vi har det med Gud och samtalar över bibeltexten vi hört. Sist av allt ber vi en bön, och avslutar kl. 20. Välkommen!

Spretgrupperna kör varje onsdag, kl. 18:30 - 20:00 (kaffe från kl. 18)

För mer information, mejla Anders Nordström