Gudstjänster

I Korskyrkan, som i så många andra kyrkor världen över, firar vi gudstjänst! Här sker det varje söndag kl 11. Välkommen!


En gudstjänst är ett öppet möte för alla som vill delta, oavsett om du tror på Gud eller inte. Ett möte fylls vanligtvis av en hel del sång och musik. Vi lägger också stor vikt vid tillbedjan, vittnesbörd, predikan och förbön.

Vår önskan är att Guds tilltal och Guds närvaro ska beröra alla som kommer på ett speciellt sätt.

Alla barn är med i början av gudstjänsten och efter en stund går de till egna samlingar.

Efteråt gudstjänsten serveras kyrkkaffe och gemenskapen fortsätter vid fikaborden.