Mission

Varje kristen är kallad att vara Jesu lärjunge och vinna andra människor för Guds rike. Korskyrkan i Karlstad står därför bakom och stöttar missionsprojekt på flera platser runt om i världen.


Detta sker utifrån missionsbefallningen i Matteus 28:19-20:

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

 

Korskyrkan arbetar för att motivera och inspirera unga människor att gå ut i mission. Detta görs bland annat genom att:

  • ta fram möjliga program för unga människor, till exempel Step out
  • skapa mötesplatser runt mission (till exempel missionshelg och andra inslag)
  • jobba med information om mission till församlingen via gudstjänster, anslagstavla och hemsida

 

Missionsrådet sköter kontakten med församlingens missionärer. De arbetar även med att representera församlingen i sammanhang där dessa frågor berörs, som till exempel Forum Interact, kongresser och informationsdagar. Dessutom sköter de kontakten med Evangeliska Frikyrkan och ser till att arbetet ligger i linje med övrig verksamhet och värderingar i Korskyrkan.

 

Korskyrkans missionsråd består av Susanne Minshull, Patricia Scarpa, Ida Ardeby och Miriam Svensson.

Har du tankar eller några idéer får du gärna kontakta missionsrådet via e-post mission@korskyrkan.com