Våra missionärer


Frankrike: Fredrik & Martine

Fredrik och Martine bor sedan hösten 2012 i södra Frankrike med ett tydligt fokus på nordafrikaner som bor i Frankrike, Algeriet och Tunisien. De vill visa nordafrikaner på Guds kärlek genom sociala insatser, genom att bygga relationer och vittna om Jesus. De jobbar även med att uppmuntra och hjälpa franska församlingar att älska nordafrikaner och nå ut till dem. Dessutom vill de utmana svenska församlingar att vara delaktiga i arbetet bland annat genom förbön och besök.

 

Sydostasien: Framtidshopp

Människohandel är ett växande problem över hela världen. I flera länder i Sydostasien lever många under mycket knappa förhållanden. I sitt sökande efter arbete, i hemlandet eller i närliggande länder, är risken stor att bli offer för människohandel. På denna marknad säljs människor som sexslavar eller tvångsarbetskraft. Korskyrkans missionärer arbetar på plats i ett samarbete med EFK:s internationella partners. Målet för arbetet är att motverka människohandeln, bland annat genom utbildning, handledning och psykologisk behandling. De vill också hjälpa unga kristna att växa i tron och att stötta dem till att bli självförsörjande – och därigenom mindre utsatta.