Vad kan jag göra?

Alla kan vi vara engagerade i församlingens missionsåtagande.


När vi delar missionens och missionärernas vardag blir också vi delaktiga i missionsarbetet. Här är några tips på vad alla kan göra:

  • Bed regelbundet för missionärerna, deras barn och människorna de möter.
  • Skriv en hälsning via e-post, skicka ett sms eller skriv ett kort, det värmer och uppmuntrar. Ett brev eller ett litet paket på födelsedagen är alltid något extra.
  • Håll dig informerad om missionslandet i stort. Vår kunskap påverkar vårt sätt att be för missionärerna och den situation de befinner sig i.
  • Försök träffa missionärerna när de är hemma på besök.
  • Missionen behöver ditt ekonomiska stöd. Ge regelbundet av dina pengar till församlingens mission.