Barn

Korskyrkans verksamhet för barn består av söndagsgrupperna och FredagskUNG.


Söndagssamlingarna delas in i Småbarnsgruppen, Skatten och Upptäckarna och är barnens gudstjänst under terminstid. Vi berättar och pratar om Bibeln, den kristna tron och dess värderingar. Vi vill vara med och ge barnen en stadig grund som varar hela livet. Vi vill att barnen ska trivas och ha roligt, att de ska känna sig trygga, bekräftade och älskade både av Gud och av oss ledare. Vi vill att barnens samlingar ska vara en del av hela Korskyrkan som församlingen.

 

Förutom söndagssamlingarna finns också och FredagskUNG.